Kunniapuheenjohtaja Pauli Pitkäkosken muistokirjoitus

Muistokirjoitus – Pauli Pitkäkoski   tammikuu 2021

Viikkoa ennen joulua suru-uutinen saavutti monet sastamalalaiset. Rikoskomisario Pauli Pitkäkoski oli menehtynyt perjantaina 18.12.2020 62-vuotiaana pitkän sairauden seurauksena, mutta kuitenkin yllättäen. Hänen itsensäkin käyttämin sanoin on moni viime viikkoina todennut tiedon tulleen “kuin puskista”.

Pauli Pitkäkosken kuolema koskettaa poikkeuksellisen monia hänen näkyvän työnkuvansa ja ahkeran vapaaehtoistoimintansa ansiosta. Hän oli vuosikymmenten ajan päivätyönsä ohessa aktiivisesti mukana esimerkiksi Vammalan seudun Voiman ja Tyrvään VPK:n toiminnassa.

Pauli Pitkäkoski siirtyi vuonna 1996 Tampereelta syntymäseudulleen komisarioksi 38-vuotiaana. Hänellä oli pitkään kokonaisvastuu Vammalan poliisiaseman johtamisesta rikostutkinnan ohella. Kymmenkunta viimeistä vuotta Pitkäkoski toimi tutkinnanjohtajana Sastamalan lisäksi Nokian ja Ikaalisten alueella.

Työtoverit kokivat Pitkäkosken ymmärtäneen poikkeuksellisen hyvin, millaista oli toimia poliisina pienellä paikkakunnalla. Kun Pitkäkoski johti poliisitoimintaa Vammalassa, hänen koettiin olevan kansanmies, joka osasi käyttää maalaisjärkeä päätöksiä tehdessään. Varsinkin kentällä ihmisten parissa hän oli omimmillaan ja hyvistä sosiaalisista taidoista oli suurta apua. Esimerkiksi normaalisti hyvinkin hankalat tie- ja rajariidat ratkesivat hänen tietotaitonsa ja rauhallisen luonteensa avulla sujuvasti.

Monet Pitkäkosken kanssa työskennelleet ovatkin todenneet, että hänen kanssaan työskentely niin päivätyössä kuin vapaa-ajalla oli vaivattoman mukavaa. Yleensä asiat tuntuivat sujuvan ripeästi, riidattomasti ja asiantuntevasti. Hän osasi kuunnella erilaisia näkemyksiä ja esittää toimivia ratkaisuehdotuksia sekä myös tehdä tarvittaessa nopeasti päätöksiä, jotta asiat etenivät. Samalla oli helppo luottaa päätösten tapahtuvan lain puitteissa.

Yleisurheiluun liittyen Pauli Pitkäkoskella oli suuri määrä erilaisia luottamustoimia. Hän oli Vammalan seudun Voiman kunniapuheenjohtaja toimittuaan pitkään sekä koko seuran että yleisurheilujaoston puheenjohtajana ja seuran sihteerinä. Pitkään hän toimi myös Satakunnan Yleisurheilun hallituksessa sihteerinä sekä puheenjohtajan tehtävässä vuodesta 2016 lähtien. Suomen Urheiluliiton liittovaltuustossa hän oli liittovaltuutettuna yli kymmenen vuoden ajan ja myös järjestövaliokunnassa useamman kauden ajan.

Pitkäkoski koki merkityksellisenä sosiaalisena tukena toiminnan kaupungin eri alueilla. Hän arvosti suuresti Vammalan seudun Voiman alajaostojen työtä, ja hän toimi itse esimerkiksi Kallialan Vesan puheenjohtajana 12 vuotta ja sihteerinä 18 vuotta. Muun toiminnan ohessa hän kirjoitti Vammalan seudun Voiman ja Kallialan Vesan historiikit.

Yleisurheilun kilpailutoiminnassa hän oli kaikille tuttu kuuluttaja, jonka osaamista arvostettiin laajasti. Vapaa-ajallaan hän kävi tekemässä monen muunkin lajin kuulutuksia.

Kilpailutapahtumissa Pitkäkosken laajat tietonsa ja kokemus urheilusta olivat helpottavia tekijöitä, kun hän kuuluttamisen ohessa pystyi reagoimaan nopeasti yllättäviin tapahtumiin ja jakamaan oikeaa tietoa. Joitakin vuosia sitten yleisurheilukilpailuissa alkoi olla toimitsijoista pulaa päivän loppua kohden, ja tilanne olisi monesta näyttänyt jo melko mahdottomalta. Pitkäkoski ei toimitsijavajeesta hätkähtänyt vaan hoiti tilanteen ilman ongelmia toimien lähettäjänä kuulutuksen ohessa langattoman mikrofonin ollessa toisessa kädessä ja starttipistoolin toisessa. Hän ehti siirtyä vielä juoksun aikana kentän poikki lähdöstä maaliin ja kuuluttaen kertoa maalissa olevalle kirjurille maaliin saapuneiden urheilijoiden järjestyksen.

Satakunnan piirin ja Suomen Urheiluliiton toiminnassa Pitkäkoski oli arvostettu jäsen, joka järjesti vuosien saatossa lukemattoman määrän kokouksia ja oli aidosti kiinnostunut urheilun kehittämisestä. Hän piti yhteyttä moniin urheiluihmisiin eri puolilla Suomea aloittaen usein puhelut monille tutuksi tulleella kysymyksellä “Häiritsenkö?” Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Jarmo Hakanen kuvaa Pitkäkosken olleen liittovaltuustossa tärkeässä roolissa järjestövaliokunnan näkemysten kertojana. Normaalisti hänen ottaessaan kantaa johonkin merkittävään asiaan ei kenelläkään ollut tarvetta kyseenalaistaa näkemystä.

Tyrvään VPK:n toiminnassa Pauli Pitkäkoski ehti olla yli 50 vuoden ajan ja erityisesti Vihattulan VPK:n toiminnassa hän oli aktiivisesti mukana. Pitkäkosken kuvataan olleen palokunta-aatteen läpilyömä hänen kuljettuaan polun nuoriso-osaston jäsenyydestä kouluttajan ja miehistön roolin kautta Tyrvään VPK:n sihteeriksi ja lopulta puheenjohtajaksi, jossa tehtävässä hän toimi kuolemaansa saakka. Pelastustoiminnan kokiessa tasaisesti hallinnollisia muutoksia hän oli aina taustalla aktiivisesti vaikuttamassa ja turvaamassa VPK:n toimintamahdollisuuksia.

1980-luvulla Tyrvään VPK:n toiminnan aktivoituessa oli Pitkäkoskella aktiivinen rooli toiminnan kehittämisessä. Erityisesti nuorten kouluttaminen ja toimintaan mukaan saaminen oli hänelle tärkeää toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Nykyään hänen vanhin poikansa Antti toimii Tyrvään VPK:n Vihattulan osaston päällikkönä eli palokunta-aate on siirtynyt perheessä eteenpäin.

Päivätyön ja vapaaehtoistoiminnan lisäksi Pauli ehti kasvattaa vaimonsa kanssa kolme lasta aikuisiksi. Monesti kävi ilmi, että Paulille oli tärkeää huolehtia perheestä kaiken kiireen keskellä. Viimeisinä vuosina kuulumiset lastenlapsien kehittymisestä tulivat usein esille talkootyön lomassa hänen näyttäessään iPadilta kuvia perheestään.

Mikko Viitamaa ja Leila Salmi